ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Najważniejsze cechy i właściwości systemu FOBACON:    UNIWERSALNOŚĆ   SYSTEMU:      możliwość   dostosowania   do różnych    potrzeb    i    możliwości    -    dostępne    są    systemy przenośne, przewoźne, stacjonarne oraz zintegrowane. SZEROKI    ZAKRES    ZASTOSOWANIA:    dostępność    różnych rodzajów   środków   do   dekontaminacji    pojazdów,   urządzeń, sprzętu   ochronnego,   a   także   ludzi   i   zwierząt   oraz   szybkie wytwarzanie    wydajnej    i    wysoce    efektywnej    piany    do odkażania       w       zakresie       skażenia       niebezpiecznymi substancjami     biologicznymi     (wirusy,     bakterie,     grzyby), chemicznymi      i      promieniotwórczymi      (radiologicznymi, nuklearnymi).    Możliwe    jest    również    stosowanie    środków dekontaminacyjnych przy wielu innych akcjach. ŁATWE       UŻYTKOWANIE:              modułowa       konstrukcja,         zautomatyzowane   przepływy,   redukcja   ustawień   ręcznych, proste   przygotowanie   do   pracy   poprzez   zmieszanie   zgodnie z    tabelą    środków     w    zależności    od    rodzaju    skażenia    i przeznaczenia   możliwe   do   przeprowadzenia   przez   jednego ratownika. NIEZAWODNE   FUNKCJONOWANIE:      dzięki   konsekwentnej redukcji ustawień ręcznych. WYTRZYMAŁA    KONSTRUKCJA:        na    skutek    zastosowania wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. WYSOKIE      BEZPIECZEŃSTWO      PRACY:            za      sprawą nowoczesnych systemów sterowania. OCHRONA     ŚRODOWISKA     NATURALNEGO:          niewielkie zapotrzebowanie     wody     -     mniej     niż     10%     dotychczas zużywanej    wody    przy    innych    metodach    dekontaminacji. Bezpieczne   oddziaływanie   na   środowisko   naturalne   poprzez wytwarzanie minimalnej ilości ścieków.  
COMPART Dziembowski FOBACON.PL 200 G system dekontaminacji pianą 06 Wojskowa Jednostka Przeciwchemiczna (www.ratownictwo.com.pl) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu COMPART Dziembowski FOBACON Dekontaminacja 20200626-1424 OiB (www.ratownictwo.com.pl) COMPART Dziembowski FOBACON Dekontaminacja Ochrona środowiska naturalnego (www.ratownictwo.com.pl)
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
Najważniejsze cechy i właściwości systemu FOBACON: UNIWERSALNOŚĆ   SYSTEMU:      możliwość   dostosowania do   różnych   potrzeb   i   możliwości   -   dostępne   są   systemy przenośne, przewoźne, stacjonarne oraz zintegrowane. SZEROKI      ZAKRES      ZASTOSOWANIA:      dostępność różnych      rodzajów      środków      do      dekontaminacji   pojazdów,   urządzeń,   sprzętu   ochronnego,   a   także   ludzi i   zwierząt   oraz   szybkie   wytwarzanie   wydajnej   i   wysoce efektywnej   piany   do   odkażania   w   zakresie   skażenia niebezpiecznymi    substancjami    biologicznymi    (wirusy, bakterie,   grzyby),   chemicznymi   i   promieniotwórczymi (radiologicznymi,   nuklearnymi).   Możliwe   jest   również stosowanie    środków    dekontaminacyjnych    przy    wielu innych akcjach. ŁATWE     UŻYTKOWANIE:          modułowa     konstrukcja,       zautomatyzowane      przepływy,      redukcja      ustawień ręcznych,    proste    przygotowanie    do    pracy    poprzez zmieszanie   zgodnie   z   tabelą   środków    w   zależności   od rodzaju      skażenia      i      przeznaczenia      możliwe      do przeprowadzenia przez jednego ratownika. NIEZAWODNE         FUNKCJONOWANIE:                  dzięki konsekwentnej redukcji ustawień ręcznych. WYTRZYMAŁA       KONSTRUKCJA:              na       skutek zastosowania              wytrzymałych              elementów konstrukcyjnych. WYSOKIE    BEZPIECZEŃSTWO    PRACY:        za    sprawą nowoczesnych systemów sterowania. OCHRONA   ŚRODOWISKA   NATURALNEGO:      niewielkie zapotrzebowanie    wody    -    mniej    niż    10%    dotychczas zużywanej        wody        przy        innych        metodach dekontaminacji.       Bezpieczne       oddziaływanie       na środowisko   naturalne   poprzez   wytwarzanie   minimalnej ilości ścieków.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Dziembowski FOBACON.PL 200 G system dekontaminacji pianą 06 Wojskowa Jednostka Przeciwchemiczna (www.ratownictwo.com.pl) Pobierz PDF Pobierz PDF
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU