ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Skuteczność systemu FOBACON   Urządzenia     FOBACON     wykorzystują     wysoce     skuteczną METODĘ   DEKONTAMINACJI   PIANĄ   w   połączeniu   z   naszymi specjalnymi środkami do dekontaminacji . Skuteczność systemu: Piana   dekontaminacyjna   systemu   FOBACON   posiada   dużą skuteczność,   która   została   przebadana   i   potwierdzona   przez znane      instytuty      badawcze.      Piana      dekontaminacyjna FOBACON     przylegając     do     podłoża     oddziałuje     na     nie znaczne   dłużej   niż   dotychczasowe   płyny   dekontaminacyjne spływające   od   razu   na   podłoże.   Poza   tym   powoli   zsuwając się       na       dół       po       odkażanej       powierzchni       piana dekontaminacyjna   FOBACON   kontaktuje   się   z   nią   kolejnymi swoimi    ściankami    przedłużając    i    wzmacniając    działanie środka dekontaminującego. Podczas        prawidłowego        użycia        systemu        piany dekontaminacyjnej    FOBACON    w    zależności    od    rodzaju materiału       możliwe       jest       nawet       przeprowadzenie dekontaminacji   chemicznych   środków   bojowych,   również   w niesprzyjających warunkach. System   piany   dekontaminacyjnej   FOBACON   zapewnia   trzy grupy      środków      do      dekontaminacji       wstępnej      oraz dekontaminacji   całkowitej   zarówno   dla   ludzi   (P),   jak   i   dla urządzeń, pojazdów i sprzętu ochronnego (G). Ważne w obliczu epidemii !   System    FOBACON    w    połączeniu    z    naszym    środkiem    do dekontaminacji    typu    GB3    ( WOFASTERIL     +    ALCAPUR) zawierającym   kwas   nadoctowy   jest   niezwykle   skutecznym rozwiązaniem     do     dekontaminacji     skażeń     biologicznych (dezynfekcji)     środków     transportu,     urządzeń,     sprzętu ochronnego,      ludzi      i      zwierząt      także      w      przypadku koronawirusa   CoVID-19   (SARS-CoV-2,   koronawirus   2019- nCoV),    MERS-Cov,    ptasiej    grypy,    afrykańskiego    pomoru świń ASF, czy też przeciwko przetrwalnikom wąglika.
COMPART Dziembowski FOBACON.PL Dekontaminacja pianą pojazdu (www.ratownictwo.com.pl) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu COMPART Dziembowski FOBACON Dekontaminacja Ochrona środowiska naturalnego (www.ratownictwo.com.pl) FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (04)
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
Skuteczność systemu FOBACON   Urządzenia   FOBACON   wykorzystują   wysoce   skuteczną METODĘ    DEKONTAMINACJI    PIANĄ    w    połączeniu    z naszymi specjalnymi środkami do dekontaminacji . Skuteczność systemu: Piana    dekontaminacyjna    systemu    FOBACON    posiada dużą     skuteczność,     która     została     przebadana     i potwierdzona   przez   znane   instytuty   badawcze.   Piana dekontaminacyjna    FOBACON    przylegając    do    podłoża oddziałuje   na   nie   znaczne   dłużej   niż   dotychczasowe płyny     dekontaminacyjne     spływające     od     razu     na podłoże.    Poza    tym    powoli    zsuwając    się    na    dół    po odkażanej      powierzchni      piana      dekontaminacyjna FOBACON    kontaktuje    się    z    nią    kolejnymi    swoimi ściankami   przedłużając   i   wzmacniając   działanie   środka dekontaminującego. Podczas      prawidłowego      użycia      systemu      piany dekontaminacyjnej   FOBACON   w   zależności   od   rodzaju materiału     możliwe     jest     nawet     przeprowadzenie dekontaminacji      chemicznych      środków      bojowych, również w niesprzyjających warunkach. System   piany   dekontaminacyjnej   FOBACON   zapewnia trzy   grupy   środków   do   dekontaminacji    wstępnej   oraz dekontaminacji   całkowitej   zarówno   dla   ludzi   (P),   jak   i dla urządzeń, pojazdów i sprzętu ochronnego (G). Ważne w obliczu epidemii ! System   FOBACON   w   połączeniu   z   naszym   środkiem   do dekontaminacji   typu   GB3   ( WOFASTERIL    +   ALCAPUR) zawierającym      kwas      nadoctowy      jest      niezwykle skutecznym    rozwiązaniem    do    dekontaminacji    skażeń biologicznych      (dezynfekcji)      środków      transportu, urządzeń,   sprzętu   ochronnego,   ludzi   i   zwierząt   także   w przypadku     koronawirusa     CoVID-19     (SARS-CoV-2, koronawirus    2019-nCoV),    MERS-Cov,    ptasiej    grypy, afrykańskiego    pomoru    świń    ASF,    czy    też    przeciwko przetrwalnikom wąglika.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Dziembowski FOBACON.PL Dekontaminacja pianą pojazdu (www.ratownictwo.com.pl)
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU