ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl   -   www.fobacon.pl   -   www.dekontaminacja.gsm.pl   -   www.soyer.info.pl   -   www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
DEKONTAMINACJA  -  str 3   Technologia FOBACON jest z powodzeniem stosowana do dekontaminacji / dezynfekcji / odkażania w przypadku:  zagrożeń biologicznych, np. pandemii koronawirusa CoVID-19 (SARS-CoV-2), MERS-CoV, epidemii ptasiej grypy, czy afrykańskiego pomoru świń ASF,  wypadków i katastrof w obiektach jądrowych,  wypadków i katastrof w zakładach chemicznych,  ataków terrorystycznych z użyciem środków CBRN Pneumatyczna kabina do dekontaminacji Zespół namiotów do dekontaminacji oraz do przebierania. Moduł do dekontaminacji i higieny dla służb ratowniczych wg DIN 14505 System    FOBACON    w    połączeniu    z    naszym    środkiem    do dekontaminacji    typu    GB3    (WOFASTERIL    +    ALCAPUR) zawierającym   kwas   nadoctowy   jest   niezwykle   skutecznym rozwiązaniem     do     dekontaminacji     skażeń     biologicznych (dezynfekcji)     środków     transportu,     urządzeń,     sprzętu ochronnego,     ludzi     i     zwierząt     także     w     przypadku koronawirusa   CoVID-19   (SARS-CoV-2,   koronawirus   2019- nCoV),   afrykańskiego   pomoru   świń   ASF,   czy   też   przeciwko przetrwalnikom wąglika.
Fobacon 40 F
ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

PL  |  EN  |  DE  |  RU  

THE
DEKONTAMINACJA     Technologia   FOBACON   jest   z   powodzeniem   stosowana do     dekontaminacji     /     dezynfekcji     /     odkażania     w przypadku:  zagrożeń biologicznych, np. pandemii koronawirusa CoVID-19 (SARS-CoV-2), MERS-CoV, epidemii ptasiej grypy, czy afrykańskiego pomoru świń ASF,  wypadków i katastrof w obiektach jądrowych,  wypadków i katastrof w zakładach chemicznych,  ataków terrorystycznych z użyciem środków CBRN System   FOBACON   w   połączeniu   z   naszym   środkiem   do dekontaminacji     GB3     (WOFASTERIL     +     ALCAPUR) zawierającym      kwas      nadoctowy      jest      niezwykle skutecznym    rozwiązaniem    do    dekontaminacji    skażeń biologicznych      (dezynfekcji)      środków      transportu, urządzeń,   sprzętu   ochronnego,   ludzi   i   zwierząt   także   w przypadku     koronawirusa     CoVID-19     (SARS-CoV-2, koronawirus   2019-nCoV),   afrykańskiego   pomoru   świń ASF, czy też przeciwko przetrwalnikom wąglika.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Zespół namiotów do dekontaminacji oraz do przebierania
Pneumatyczna kabina do dekontaminacji
Moduł do dekontaminacji i higieny dla służb ratowniczych zgodnie z DIN 14505