ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl   -   www.fobacon.pl   -   www.dekontaminacja.gsm.pl   -   www.soyer.info.pl   -   www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
DEKONTAMINACJA  -  str 2   System   FOBACON   (dawniej   deFcon)   dostarczamy   w   wersji przenośnej,     mobilnej,     do     kontenerów     i     do     przyczep. Posiadamy      urządzenia      FOBACON      w      zróżnicowanych rozmiarach:   Quick   FOBACON   II,   FOBACON-40,   FOBACON- 100 i FOBACON-200. System    FOBACON    w    połączeniu    z    naszym    środkiem    do dekontaminacji    typu    GB3    (WOFASTERIL    +    ALCAPUR) zawierającym   kwas   nadoctowy   jest   niezwykle   skutecznym rozwiązaniem     do     dekontaminacji     skażeń     biologicznych (dezynfekcji)     środków     transportu,     urządzeń,     sprzętu ochronnego,      ludzi      i      zwierząt      także      w      przypadku koronawirusa    CoVID-19    (SARS-CoV-2,    koronawirus    2019- nCoV),   afrykańskiego   pomoru   świń   ASF,   czy   też   przeciwko przetrwalnikom wąglika.
ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

PL  |  EN  |  DE  |  RU  

THE
DEKONTAMINACJA     System    FOBACON    (dawniej    deFcon)    dostarczamy    w wersji    przenośnej,    mobilnej,    do    kontenerów    i    do przyczep.      Posiadamy      urządzenia      FOBACON      w zróżnicowanych     rozmiarach:     Quick     FOBACON     II, FOBACON-40, FOBACON-100 i FOBACON-200. System   FOBACON   w   połączeniu   z   naszym   środkiem   do dekontaminacji     GB3     (WOFASTERIL     +     ALCAPUR) zawierającym      kwas      nadoctowy      jest      niezwykle skutecznym    rozwiązaniem    do    dekontaminacji    skażeń biologicznych      (dezynfekcji)      środków      transportu, urządzeń,   sprzętu   ochronnego,   ludzi   i   zwierząt   także   w przypadku     koronawirusa     CoVID-19     (SARS-CoV-2, koronawirus   2019-nCoV),   afrykańskiego   pomoru   świń ASF, czy też przeciwko przetrwalnikom wąglika.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu